Hieronder staan onze algemene voorwaarden.

 

 

 

Algemene Voorwaarden

1 Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van KristalS en op alle met u (afnemers van producten van KristalS) gesloten overeenkomsten.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. KristalS behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 KristalS is als volgt bereikbaar:
per e-mail via info@KristalS.nl;
per telefoon via 06-14350282;
per post: Johanna Naber-erf 521, 3315 HP Dordrecht;
via het contactformulier van de webshop www.KristalS-shop.nl.

2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden 
2.1 Deze voorwaarden maken deel uit van alle overeenkomsten en zijn van toepassing op alle daarmee verband houdende (rechts)handelingen van KristalS en Afnemer.
2.2 De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarde van Afnemer wordt door KristalS uitdrukkelijk van de hand gewezen.

3 Bestellen
3.1 Bestellingen kunnen via de webwinkel van KristalS, www.KristalS-shop.nl, worden geplaatst.
3.2 Er is geen minimum bestelbedrag.
KristalS heeft het recht bestellingen zonder opgave van redenen niet uit te voeren dan wel daaraan voorwaarden, zoals vooruitbetaling of eenmalige machtiging, te verbinden.
3.3 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat KristalS uw bestelling in behandeling heeft genomen.

4 Prijzen
4.1 De in de laatst verschenen internetpagina van KristalS vermelde prijzen gelden. Voor de meest actuele prijsinformatie raden wij u aan de internetsite te raadplegen.
4.2 Zolang de overeenkomst niet tot stand is gekomen is KristalS bevoegd de op de internetsite vermelde prijzen en de verdere voorwaarden te wijzigen.
4.3 Alle prijzen zijn inclusief kosten van verpakking, inclusief kosten van vervoer en verzending, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De verzendkosten (exclusief BTW) worden automatisch uitgerekend en aan de winkelwagen toegevoegd. De geldende prijs is de prijs inclusief BTW.
4.4 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

5 Levering
5.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
5.2 KristalS verzendt alleen in de Nederland. Eventuele uitzonderingen dienen in (schriftelijke) overleg overeengekomen te zijn. Al onze leveringen worden bezorgd door Post.nl of DHL service. Indien u bijzondere vervoerswensen heeft, komen de extra kosten voor uw rekening, u kunt dan kiezen voor de betaaloptie ‘betalen bij afhalen’ en uw wensen in het veld opmerkingen kenbaar maken. Wij behouden ons het recht om de bestelling te annuleren, wanneer wij niet volgens uw wensen kunnen leveren. Daarnaast behouden wij ons het recht om de factuur en factuurbedrag aan te passen. Alle bestellingen worden op het opgegeven adres afgeleverd of, indien aangegeven, afleveradres.
5.3 De goederen reizen in uw opdracht en voor uw rekening en risico.
5.4 KristalS levert de bestelling zoals op de internetpagina is vermeld met bekwame spoed af. De levertijd is afhankelijk van de gekozen betaalmethode.
1) Bij betaling vooraf en iDEAL: Zodra de betaling van de bestelling door ons ontvangen is, streven wij er naar om de bestelling binnen één werkdag te verzenden. Het kan echter maximaal 3 werkdagen duren, voordat uw bestelling wordt verzonden. Mocht het zo zijn dat de bestelling niet binnen 4 werkdagen is afgeleverd, neem dan contact met ons op, mogelijk is de bestelling (door een technische storing) door ons niet ontvangen.
2) Bij afhalen: Zodra wij de bestelling oor ons ontvangen is, streven wij er naar om binnen één werkdag, maar maximaal 3 werkdagen, contact op te nemen. Dan maken we een afspraak voor het ophalen van de verzending. Mocht het zo zijn dat wij niet binnen 3 werkdagen hebben gereageerd, neem dan contact met ons op, mogelijk is de bestelling (door een technische storing) door ons niet ontvangen.
5.5 Ondanks alle zorgvuldigheid die wij bij bestellingen in acht nemen, kan het voorkomen dat een bestelling niet of onvolledig wordt geleverd. In dat geval kunt u dit tot 14 dagen na uw bestelling bij ons melden en wordt de levering eventueel op onze kosten aangevuld of opnieuw gedaan.
5.6 De door KristalS opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

6 Betaling
U kunt op 3 manieren betalen:
1) U betaalt vooraf door het totaalbedrag over te maken op bankrekeningnummer NL68 INGB 0006 7940 34 met vermelding van het ordernummer.
2) U betaald via iDEAL.
3) U betaald bij afhalen.
U kiest de betaalmethode zelf in de bestelprocedure van onze shop.

7 Eigendomsvoorbehoud
Afgeleverde artikelen blijven eigendom van KristalS, totdat u aan al uw verplichtingen inclusief de betaling heeft voldaan.

8 U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 7,25 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via UWEMAIL@uwwinkel.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is. goed, Geld Terug Garantie


9 Ruilen
9.1 Ruilen kan alleen indien (schriftelijk) overeengekomen en binnen 7 dagen onder de in artikel 8 genoemde voorwaarden. Hiervoor berekenen wij u 1 (één) maal verzendkosten plus de eventuele kosten van meerprijs van een artikel, welke u vooraf dient over te maken op het banknummer van KristalS. Ondanks de grote zorg die wij aan uw bestelling besteden kan het voorkomen dat u een verkeerd product ontvangt. In dat geval dient u altijd contact op te nemen met onze klantenservice via het contactformulier in de webshop van KristalS.

10 Garantie
10.1 De garantie omvat fabrieks- en of materiaalfouten. Uiteraard valt normale slijtage niet onder de garantiebepaling.
10.2 Garantieaanspraken kunnen alleen binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek schriftelijk of per e-mail bij KristalS worden ingediend en wel met een korte omschrijving van het gebrek en onder toezending van een kopie van de factuur.
10.3 Deze garantie houdt in dat indien aan de in 10.2 gestelde voorwaarden is voldaan, KristalS het artikel of repareert of vervangt of de aankoopprijs of een deel daarvan vergoedt (ter keuze van KristalS), zonder dat u de kosten daarvan dient te betalen. Deze garantie omvat echter geen bijkomende kosten, zoals van in het kader van de reparatie of vervanging getroffen noodzakelijke voorzieningen.
10.4 Deze garantie is niet van toepassing indien: u wijzigingen aan het artikel of apparaat heeft aangebracht; sprake is van gebreken die ontstaan zijn door foutief of onoordeelkundig gebruik, zoals het niet in acht nemen van de bijbehorende gebruiksaanwijzing; het gebrek is ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid; KristalS niet, of niet tijdig in de gelegenheid is gesteld tot onderzoek van de klacht en het eventueel herstellen van het gebrek.

11 Aansprakelijkheid
11.1 De aansprakelijkheid van KristalS met betrekking tot de verkoop en levering van artikelen is uitdrukkelijk beperkt tot de onder 10 geregelde garantie.
11.2 KristalS is niet aansprakelijk voor de door leveranciers of producenten verstrekte technische gegevens en niet voorzienbare en redelijkerwijs niet controleerbare slechte kwaliteit van de producten of gevolg hier van.
11.3 Iedere aansprakelijkheid van KristalS is beperkt tot het bedrag van de ter zake verzonden factuur.
11.4 KristalS is niet aansprakelijk voor geleden schade ten gevolge van uitingen door derden en onjuist gebruik van onze artikelen.

12 Wijziging algemene voorwaarden
Van toepassing is steeds de laatste versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

13 Geschillen
13.1 Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar KristalS is gevestigd bevoegd, tenzij KristalS voor de rechter van uw woon- respectievelijk vestigingsplaats kiest.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)

Winkelwagen

Geen artikelen in winkelwagen.

Gratis verzendkosten vanaf € 75,-

Nieuwsbrief

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?
Ja, ik wil mijn aanmelding bevestigen.
© 2015 - 2022 KristalS | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel